НАЧАЛО      РЕГИСТРАЦИЯ НА НПО – СДРУЖЕНИЯ И ФОНДАЦИИ

Регистрация на НПО – Сдружение или Фондация в 3 лесни стъпки


Работим както на място в офиса ни на адрес: гр. София, бул. Витоша №48, така и онлайн. От бързата офис и онлайн регистрация на НПО се възползват клиенти от цялата страна.
Изготвяме всички нужни документи за регистрацията. Ако избереш офис регистрация – подписваш документите на място. Ако си избрал онлайн регистрация – изпращаме документите по имейл. Подписваш ги и ни ги изпращаш сканирани или снимани.
След като документите са подписани, минал си през нотариус и банка, Адвокат веднага регистрира организацията в Търговския регистър. Процедурата там трае до 5 дни. Веднага след като организацията е регистрирана ще ти се обадим.

Регистрация на Неправителствена организация (НПО).
Юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ).
Цена – 369 лева. Срок – 3 дни.

Регистрация на НПО | Регистрация на Сдружение | Регистрация на Фондация

Регистрация на Неправителствена организация (НПО). Юридическо лице с нестопанска цел (ЮЛНЦ). Цена – 269 лева. Срок – 5 дни.

Регистрация на НПО
Регистрация на Сдружение
Регистрация на ФондацияОнлайн заявка за регистрация на НПО – Сдружение или Фондация


Избери тип НПО

Име на Сдружението

Адрес на управление на Сдружението


(град/село, улица №, блок, вход, етаж, апартамент)

В каква полза ще бъде регистрирано Сдружението

Цел


(Например: Развиване и популяризиране на всички видове спорт)

Предмет на дейност (нестопанска)


(Например: Провеждане на спортно-състезателни прояви)

Предмет на дейност (стопанска)


(Например: Търговия на спортни стоки)

Данни за учредителите

Учредител №1

Учредителят ще бъде ли и управител?

Учредител №2

Учредителят ще бъде ли и управител?

Учредител №3

Учредителят ще бъде ли и управител?

Име на Фондацията

Адрес на управление на Фондацията


(град/село, улица №, блок, вход, етаж, апартамент)

Имуществена или парична вноска


(имущество или парична вноска, които ще бъдат предоставени безвъзмездно)

В каква полза ще бъде регистрирана Фондацията

Цел


(Например: Защита правата на животните)

Средства за постигане на целите


(Например: Да подпомага и осъществява проекти за защита правата на животните)

Допълнителна стопанска дейност


(Например: Търговска и издателска дейност)

Данни за учредителите

Учредител №1

Учредителят ще бъде ли и управител?

Фондацията има ли и друг учредител?

Учредител №2

Учредителят ще бъде ли и управител?

Фондацията има ли и друг учредител?

Учредител №3

Учредителят ще бъде ли и управител?

Данни за контакт

Избери начин на плащане

Коментар


(ако има нещо друго, което желаеш да отбележиш)

Клиентите за нас