НАЧАЛО      РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАЛОЖНА КЪЩА

Регистрация на Заложна къща


Искате да отворите заложна къща и да отговаряте на всички законови изисквания пред държавата? Не е толкова трудно, колкото си мислите.

Предлагаме пакетна услуга за регистрация на Заложна къща, след което може да започнете работа незабавно. Услугите ни включват всички регистрации, разрешителни и удостоверения, които са необходими съгласно Наредбата за дейността на заложните къщи.

Дългогодишният ни опит в регистрацията на заложни къщи и добрите работни взаимоотношения с регистрационните органи, ни позволяват да извършваме услугите си в най-кратки срокове и на достъпни цени.

Независимо къде в България се намирате, свържете се с нас на телефон 0899 48 7777.

Срокът, за които ще извършим всичко е 2 седмици, след което може да започнете работа.


Какво включва услугата РЕГИСТРАЦИЯ НА ЗАЛОЖНА КЪЩА?

 • Изготвяне и подаване на всички документи в Търговския регистър за първоначална регистрация на Заложната къща
 • Изготвяне на вътрешни правила и регистрация в ДАНС
 • Регистрация в регистъра по Валутния закон в Министерство на финансите
 • И всичко това с едно посещение в офиса ни или обаждане на 0899 48 7777
Крайна цена – 1200 лева

 

КАКВИ СА ИЗИСКВАНИЯТА, ЗА ДА СТАРТИРАТЕ ЗАЛОЖНА КЪЩА?

Съгласно Наредбата за дейността на заложните къщи има някои определени изисквания, които трябва да извършите преди да започнете с тази дейност.

 • На първо място е необходимо да регистрирате търговско дружество ЕООД или ООД, което по занятие предоставя парични заеми, обезпечени със залог върху движими вещи. Не може да извършвате по занятие други търговски сделки, освен когато това е необходимо във връзка с осъществяването на дейността на заложната къща.
 • На следващо място името на фирмата трябва да съдържа обозначените „заложна къща”
 • Управителите и съдружниците в заложната къща не следва да са осъждани за умишлени престъпления от общ характер, не трябва да са обявени в несъстоятелност или да са лишени от правото да заемат материалноотговорна длъжност.

КЪДЕ ТРЯБВА ДА БЪДЕ РЕГИСТРИРАНА ЗАДЪЛЖИТЕЛНО ЗАЛОЖНАТА КЪЩА?:

Съгласно чл. 7 от Наредбата за дейността на заложните къщи, следва заложната къща да бъде регистрирана на следните места:

 • Министерство на финансите по Валутния закон във връзка с осъществяването на сделки с изделия от благородни метали и скъпоценни камъни. Необходимо е да се получи Удостоверение за регистрация на заложната къща по Валутния закон
 • Заложната къща следва да изготви вътрешни правила за контрол и предотвратяване изпирането на пари
 • Във вътрешните правила се включват и критерии за разпознаване на съмнителни операции, сделки и клиенти, насочени към финансиране на тероризъм. Приетите вътрешни правила се утвърждават от председателя на Държавна агенция „Национална сигурност“ след представянето им по реда на чл. 16, ал. 3 от Закона за мерките срещу изпирането на пари

БЕЗПЛАТНО ЩЕ:

 • Ви посъветваме по всички въпроси, свързани с регистрацията на заложната къща
 • Ви консултираме юридически и счетоводно

Предлагаме Ви съдействие за регистрация на заложна къща и както снабдяване с всички разрешителни и Удостоверения за започване на дейността, както и последващо обслужване.

Ще Ви помогнем да регистрирате заложна къща в България възможно най-бързо, с високо качество и на достъпни цени, без излишна загуба на време и пари.

Тази услуга включва пълен набор от регистрационни дейности извършени от нашите експерти, с минимално участие от ваша страна.

 • Гарантирано най-ниска цена, без скрити такси и хонорари
 • Гарантирано качество, без притеснение от отказ
 • Регистрация на заложна къща в най-кратки сроковеКлиентите за нас