НАЧАЛО      ОБЩИ УСЛОВИЯ

„АГЕНЦИЯ за НОВИ ФИРМИ“


Общи условия

Споразумение между потребител/посетител и eood.bg

Уебсайт http://www.eood.bg/ се оперира и управлява от „ЕМПРЕСИ“ ООД, което дружество е доставчик на услугите, предлагани чрез уебсайта. Настоящите Общи условия (наричани по-долу “Споразумение” или “Общи условия”) представляват споразумение между Вас (като потребител и/или посетител) и „ЕМПРЕСИ“ ООД относно условията, при които eood.bg ти предлага информацията и услугите, предоставени на eood.bg (наричани “Услугите”).

eood.bg се състои от множество страници, чийто оператор и администратор е “ЕМПРЕСИ” ООД, ЕИК: 201390352.

Услугите се предлагат само в случай, че се приемат настоящите общи условия, правила и клаузи в този документ.

Ако не си съгласен с тези условия или ако нямаш навършени 18 години – не използвай eood.bg.

“Използване” на eood.bg означава действия от типа: кликване на линкове, въвеждане на информация, създаване на документи, качване на съдържание или разглеждане (т.нар. браузване). Използвайки eood.bg ти се съгласяваш с настоящите общи условия.

eood.bg предлага както безплатни, така и платени услуги. Настоящите общи условия се прилагат по отношение и на двата вида услуги. 

Онлайн регистрация

Данните, които ни предоставяш в хода на процедурата по регистрация, ще използваме само, за да ти предоставяме персонифицрани услуги и да се свързваме с теб в случай на нужда. За повече информация виж секция Лични данни по-долу.

При използване на услугите, предлагани от нас, ти сключваш договор с “ЕМПРЕСИ” ООД, съдържанието на който се определя от настоящите Общи условия. За безплатните услуги договорът се счита сключен в момента, в който започва тяхното използване, а за платените услуги – в момента на тяхното заявяване.

Информацията на eood.bg не представлява правен съвет / консултация. Ето защо не следва да се третира като правна консултация. Законодателството се променя динамично и eood.bg не гарантира, че цялата информация на сайта е актуална и коректна. Не само, че има различна правна уредба в различните Общини на Република България, регулираща въпроси на местно ниво, но и всяка правна норма подлежи на различно тълкуване от съответния съд. 

eood.bg не отговоря за загуби и вреди във връзка с използването на eood.bg или който и да е сайт, водещ до eood.bg. Специално внимание обръщаме на следните два случая: 1) вреди в следствие на това, че сайтът не работи (офлайн);  2) вреди в следствие на грешки или неточности в съдържанието на сайта или на други сайтове, към които препраща eood.bg. Ти поемаш рисковете от използването на  eood.bg.

Цени, такси, начин на плащане, жалби и връщане на пари

На всяка страница на eood.bg, в която е представен конкретен продукт като услуга, е посочена конкретна цена, за услугата, както и какво включва цената.

eood.bg приема плащания по следните начини:

1) по банков път чрез превод по сметката ни;

2) от микросметка в ePay;

3) на каса на EasyPay;

За всички услуги на eood.bg се дължи авансово плащане на такса.

Отказът от поръчка е възможен до момента, в който услугата е започнала да се изпълнява от страна на eood.bg като този момент се преценява за всяка конкретна услуга съобразно начина на изпълнението й. Отказът трябва да бъде заявен в писмен вид в свободен текст на e-mail адрес info@eood.bg като текстът на съобщението трябва да съдържа достатъчно данни за идентифициране на поръчката.

След получаване на документи в изпълнение на поръчка от страна на eood.bg е възможно възстановяване на платената такса в случай, че съответният документ не отговаря на действащото законодателство в Република България. Сумата се възстановява в 7-дневен срок от представяне на конкретни доказателства за неактуалността на част от документ или цял документ. Необходимо е да се предостави актуалната правна уредба, която е в конфликт с документа.

eood.bg разглежда жалби и рекламации от потребители, изпратени чрез контактната форма на сайта или в писмена форма на e-mail адрес info@eood.bg. Всички жалби във връзка с предоставяните от eood.bg услуги ще бъдат разгледани в разумен срок и на подателя ще бъде изпратен отговор съгласно резултата. Рекламациите се удовлетворяват незабавно доколкото за това не се изисква съдействие от потребителя.

Промени и допълнения

eood.bg си запазва правото да прави промени в настоящите Общи условия за използване на eood.bg. Всяка промяна в общите условия влиза в сила незабавно след публикуването и.

Линкове към други сайтове

Този сайт, както и съдържанието в Блога, съдържа линкове към други ресурси в интернет, наричани “линкове” или “свързани сайтове”. Тези линкове са предоставени за твое удобство и имат за цел да допринесат за по-лесно идентифициране на други интернет ресурси, които могат да ти бъдат полезни. Линковете нямат за цел да индикират, че eood.bg спонсорира / подпомага или че е правно обвързан, с който и да е от свързаните сайтове; нито че eood.bg е упълномощен да използва търговска марка, лого, авторски права или каквато и да е друга интелектуална собственост, която може да се появи в линковете.

eood.bg не носи отговорност за съдържанието на свързаните сайтове. Това включва и всеки линк, разположен на свързаните сайтове към други сайтове. Тези Общи условия не покриват твоите взаимоотношения със свързаните сайтове. Ето защо следва внимателно да провериш условията за използване на свързаните сайтове.

Лични данни

Защитата на твоите лични данни е висок приоритет за нас.

“ЕМПРЕСИ” ООД е регистриран оператор на лични данни към Комисията за защита на личните данни с регистрационен номер 317574.

“ЕМПРЕСИ” ООД може да събира и обработва лична информация като име, ЕГН, адрес, телефон, имейл. Информацията за платежните инструменти (кредитни, дебитни карти и т.н.) се обработва от най-сигурните оператори в бизнеса: ePay.bg, PayPal и Борика Банксервиз.

eood.bg може да събира, анонимно, демографски данни като например град, години, пол, интереси и предпочитания. Информация за твоята операционна система също може да бъде събирана: IP адрес, вид браузър, време на достъп, препращащ сайт и т.н. Тази информация се използва за поддръжка на услугите и най-вече за тяхното оптимизиране и подобряване.

За да използваш някои от услугите на eood.bg e необходимо да предоставиш свои лични данни, в това число e-mail адрес, телефон за връзка, две имена и местожителство. При използване на съответните услуги ще бъде своевременно уведомен за необходимостта от представяне на лични данни.

Използване на личната ти информация

eood.bg събира и използва личната ти информация за да управлява eood.bg и да изпълнява заявените услуги. eood.bg може да използва тази информация за да те информира за други продукти и услуги на наши партньори. eood.bg може да се свързва с теб за обратна връзка на услугите ни.

eood.bg не продава, дава под наем или предоставя по какъвто и да е начин списъка с клиенти на трети страни. eood.bg може от време на време да ти предлага партньорски услуги с конкретни оферти, които биха били полезни на теб. В този случай твоите данни не са предоставени на третата страна без твоето изрично съгласие. eood.bg може да споделя твоята информация с платежни оператори, за нуждите на конкретната транзакция. Всички тези оператори нямат право да използват тази информация за нищо друго освен за изпълнение на плащането. Платежните оператори са задължени да използват най-съвременните и сигурни технологии за защита на личната ти информация.

eood.bg следи посещенията на страници и уебсайтове, посетени от eood.bg, за нуждите на качествен анализ. Тази информация се използва за подобрението на услугите и персоналната им адаптация към всеки потребител.

eood.bg ще сподели личната ти информация без твое разрешение, само ако законът изисква това или е необходимо съдействие пред конкретен властови орган.

Когато това е необходимо за изпълнение на някоя от услугите, eood.bg ще предостави твоите лични данни на трети лица – адвокати, ангажирани в процеса на предоставяне на съответната услуга.

Бисквитки

eood.bg може да използва бисквитки, за да персонализира онлайн престоя ти. Бисквитка е текстов файл, който се съхранява и поставя на твоя компютър от уеб сървър. Бисквитките не могат да бъдат използвани за зареждане на програми или вируси. Бисквитките са уникално разпределени към теб и могат да бъдат разчетени само от уеб сървъра, който ги е разпределил.

Основната причина да използва бисквитки е да ти пестим време. Целта на бисквитките е да каже на уеб сървъра, че точно ти си се върнал на определена страница. Например, ако си се регистрирал на eood.bg и излезеш – бисквитката ще се задейства, когато влезеш отново, ще те разпознае. Така когато се върнеш на eood.bg информацията, която си предоставил преди това ще бъде налична отново.

Имаш възможност да приемеш или да откажеш бисквитките. Повечето уеб браузъри автоматично приемат бисквитки, но ти винаги можеш да коригираш това от настройките си. Ако решиш да откажеш бисквитките, няма да можеш да се насладиш на всички интерактивни елементи на услугите на eood.bg.

Сигурност на Личните ти данни

eood.bg съхранява твоята информация от злонамерен достъп или използване. eood.bg съхранява предоставената информация върху компютърни сървъри в контролирана и защитена среда. Всяка лична информация (като имена, ЕГН, адреси, банкови сметки и т.н.) се защитава чрез криптиране и Secure Socket Layer (SSL) протокол.

Услуги от трети лица

Някои от услугите, достъпни на eood.bg се предоставят от трети лица. Използвайки, какъвто и да е продукт или услуга чрез домейна eood.bg – позволяваш на eood.bg да споделя информация с третата страна, с която eood.bg има споразумение за сътрудничество.

Информацията цели да допринесе за твоето качествено и адекватно обслужване.

Забранено за незаконни цели

Като условие за използване на eood.bg, ти декларираш пред eood.bg, че няма да използваш уеб сайта, в който и да е от случаите по-долу:

1) незаконни цели;

2) за цели, забранени от настоящите общи условия;

3) по какъвто и да е начин, който може да застраши или повреди функционирането на eood.bg

4) по какъвто и да е начин да застраши нормалното използване на сайта от друго лице.

Нямаш право да “хакваш”, “кракваш”, “скрейпваш”, “крауваш” eood.bg директно или индиректно чрез инструменти като паяци, роботи, крауерс, скрейпърс, фрейминг, айфреймс или RSS фийдове или всякакви други подобни. Нямаш право да достигаш или да се опитваш да достигнеш до информация, която не е публично публикувана на eood.bg.

Правните документи, формуляри, статии и цялото съдържание на сайта eood.bg са защитени от европейското и българското законодателство за интелектуална собственост, включително авторски права. Използването на eood.bg не ти дава право да продаваш и/или препродаваш съдържанието на сайта eood.bg.

Прекратяване / ограничаване на достъп

eood.bg си запазва правото по всяко време да прекратява или ограничава достъпа до сайта eood.bg и предоставяните услуги. eood.bg си запазва правото да модифицира или да прекратява (временно или окончателно) елемент от услугите си. Ти се съгласяваш, че eood.bg няма да носи отговорност към теб или трети лица за каквато и да е модификация (промяна), спиране или прекратяване на услуга.

Интелектуална собственост

Услугите и цялото съдържание на уеб сайта eood.bg са защитени с авторски права. © 20092020 “ЕМПРЕСИ ” ООД. Всички права запазени. С изключение на изрично позволение от eood.bg, ти се съгласяваш да не преправяш, копираш, фреймваш, скрейпваш, наемаш, лицензираш, продаваш, дистрибутираш съдържание или части от съдържание на eood.bg. Изключение: горното правило не се прилага за твои собствени Документи или Допълнителни материали, които ти законно качваш на eood.bg. Във връзка с употребата ти на eood.bg, ти се съгласяваш да не използваш каквито и да е инструменти за извличане на информация (роботи, паяци и др.). Каквато и да е употреба на съдържанието, освен в предвидените случаи, е строго забранена.

Търговска марка

АГЕНЦИЯ за НОВИ ФИРМИ е регистрирана търговска марка. Имената и марките, които може да откриеш на и чрез eood.bg може да са собственост на съответните лица. Нищо в настоящите Общи условия или Услугите не следва да се третира като позволение за лиценз или каквото и да е право за използване на търговската марка АГЕНЦИЯ за НОВИ ФИРМИ. Възможно е да придобиеш такъв лиценз, след предварително писмено позволение от наша страна и последваща законова процедура. Всички ползи от употребата на търговската марка АГЕНЦИЯ за НОВИ ФИРМИ принадлежат изключително и само на eood.bg

Авторски права

Общи разпоредби

Ти приемаш и се съгласяваш, че по никакъв начин между теб и eood.bg не възниква служебно, партньорско, агентско правоотношение. Ако някоя клауза или част от настоящите Общи условия е невалидна, то това не влече невалидност на цялото Споразумение. Невалидната клауза следва да се тълкува (и замести) според най-близката законова разпоредба с аналогична цел.

Освен в изрично посочените в общите условия случаи, това Споразумение урежда всички правоотношения между потребител/ползвател и eood.bg по повод използването на eood.bg. Споразумението има предимство пред всички минали или настоящи комуникации и оферти между нас (двете страни) – електронни, устни и писмени. Не можеш да прехвърляш на трето лице каквито и да е права, произтичащи за теб от настоящите Общи условия, без изричното писмено позволение на eood.bg. Правата на eood.bg във връзка с настоящите Общи условия могат да бъдат прехвърляни на друго лице. Всички права, които не са изрично предоставени от това Споразумение на други лица, остават права на eood.bg.

eood.bg може официално да комуникира с теб с всички комуникационни средства като имейл, поща, публикации на eood.bg и т.н.

Принтирана версия на настоящите Общи условия или каквото и да е съобщение в електронна форма следва да е с еднаква правна тежест с писмени документи в съдебни и извънсъдебни спорове по повод това Споразумение. Всички страни приемат и се съгласяват с настоящото Споразумение.
Клиентите за нас